Wakker Zonwering B.V. respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een klantrelatie hebben, willen aangaan of met wie wij een klantrelatie hebben gehad.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
- Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
- Het afwikkelen van het betalingsverkeer.
- Het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten teneinde een klantrelatie tot stand te brengen en/of in stand te houden, dan wel uit te breiden.
- Analyse ten behoeve van historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.
- Het beheren van een klantrelatie.
- Het verkomen en bestrijden van fraude.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Onde medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Welke rechten heeft u?
Indien wij u persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of aanvulling van de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u ons daar schriftelijk of per e-mail van op de hoogte stellen.

Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten?
U kunt het verzoek schriftelijk of per e-mail indienen, waarbij wij aanvullende informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld legitimatie. Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen. Er worden door ons geen kosten in rekening gebracht voor de informatieverstrekking.

Ingeval uw verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer uw rechten zijn geschonden, kunt u dit melden bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Kunnen wij dit document wijzigen?
Ja, wij behouden ond het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op onze website.

Inclusief montage

50

50 jaar ervaring

Vakkundige oplevering